Cơ sở BiBi 10 Nguyễn Đức Cảnh

Môi trường giáo dục nào giúp trẻ phát triển toàn diện?

Giáo dục mầm non gắn liền và chịu ảnh hưởng trực tiếp của sự phát triển chung xã hội, không chỉ vì trẻ em là nguồn nhân lực tương lai của đất nước mà còn vì cha mẹ các em là nguồn nhân lực trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội. Bởi vậy, các bậc phụ huynh cần quan tâm đặc...
Đọc Thêm

Đọc thêm