Chế độ dinh dưỡng

Thực đơn mùa đông năm học 2022-2023

Thực đơn mùa đông năm học 2022-2023

Kính gửi: Quý phụ huynh Trường Mầm Non BiBi ! – Căn cứ vào chế độ dinh dưỡng dành cho lứa tuổi 1-6 Nhà trường thông báo thực đơn mùa đông năm học 2022- 2023 của các khối lớp như sau:   Căn cứ vào thực đơn mùa đông năm học 2022- 2023, để thực hiện đúng kế hoạch Nhà trường đề nghị như...
Đọc Thêm

Đọc thêm
THỰC ĐƠN MÙA HÈ NĂM 2022

THỰC ĐƠN MÙA HÈ NĂM 2022

Kính gửi: Quý phụ huynh Trường Mầm Non BiBi ! – Căn cứ vào chế độ dinh dưỡng dành cho lứa tuổi 1-6 Nhà trường thông báo thực đơn mùa hè năm 2022 của các khối lớp như sau:   Căn cứ vào thực đơn mùa hè năm 2022, để thực hiện đúng kế hoạch Nhà trường đề nghị như sau: – Bộ phận nhà bếp,...
Đọc Thêm

Đọc thêm
Thực đơn mùa hè năm 2020

Thực đơn mùa hè năm 2020

Kính gửi: quý phụ huynh Trường Mầm Non BiBi ! – Căn cứ vào chế độ dinh dưỡng dành cho lứa tuổi 1-6 Nhà trường thông báo thực đơn mùa hè năm 2020 của các khối lớp như sau: Tải về file PDF  Căn cứ vào thực đơn mùa hè năm 2020, để thực hiện đúng kế hoạch Nhà trường đề nghị như sau: – Bộ...
Đọc Thêm

Đọc thêm
CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG THÁNG 10 NĂM 2019

CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG THÁNG 10 NĂM 2019

Kính gửi: Quý phụ huynh Trường Mầm Non BiBi ! – Căn cứ vào chế độ dinh dưỡng dành cho lứa tuổi 1-6. Nhà trường thông báo thực đơn tháng 10 năm học 2019- 2020 của các khối lớp như sau:   Căn cứ vào thực đơn tháng 10 năm 2019, để thực hiện đúng kế hoạch Nhà trường đề nghị như sau: – Bộ phận...
Đọc Thêm

Đọc thêm
CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG THÁNG 9 NĂM 2019

CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG THÁNG 9 NĂM 2019

Kính gửi: Quý phụ huynh Trường Mầm Non BiBi ! – Căn cứ vào chế độ dinh dưỡng dành cho lứa tuổi 1-6. Nhà trường thông báo thực đơn tháng 09 năm học 2019- 2020 của các khối lớp như sau:     Căn cứ vào thực đơn tháng 9 năm 2019, để thực hiện đúng kế hoạch Nhà trường đề nghị như sau: –...
Đọc Thêm

Đọc thêm
CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG THÁNG 7/2019

CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG THÁNG 7/2019

Kính gửi: Quý phụ huynh Trường Mầm Non BiBi ! – Căn cứ vào chế độ dinh dưỡng dành cho lứa tuổi 1-6. Nhà trường thông báo thực đơn tháng 07 năm học 2018 -2019 của các khối lớp như sau:   Căn cứ vào thực đơn tháng 6 năm 2019, để thực hiện đúng kế hoạch Nhà trường đề nghị như sau: – Bộ phận...
Đọc Thêm

Đọc thêm
CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG THÁNG 6/2019

CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG THÁNG 6/2019

Kính gửi: Quý phụ huynh Trường Mầm Non BiBi ! – Căn cứ vào chế độ dinh dưỡng dành cho lứa tuổi 1-6. Nhà trường thông báo thực đơn tháng 05 năm học 2018 -2019 của các khối lớp như sau:   Căn cứ vào thực đơn tháng 6 năm 2019, để thực hiện đúng kế hoạch Nhà trường đề nghị như sau: – Bộ...
Đọc Thêm

Đọc thêm
CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG THÁNG 5/2019

CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG THÁNG 5/2019

Kính gửi: Quý phụ huynh Trường Mầm Non BiBi ! – Căn cứ vào chế độ dinh dưỡng dành cho lứa tuổi 1-6. Nhà trường thông báo thực đơn tháng 05 năm học 2018 -2019 của các khối lớp như sau: Căn cứ vào thực đơn tháng 5 năm 2019, để thực hiện đúng kế hoạch Nhà trường đề nghị như sau: – Bộ phận nhà...
Đọc Thêm

Đọc thêm
Chế độ dinh dưỡng tháng 4/2019

Chế độ dinh dưỡng tháng 4/2019

Kính gửi: Quý phụ huynh Trường Mầm Non BiBi ! – Căn cứ vào chế độ dinh dưỡng dành cho lứa tuổi 1-6 Nhà trường thông báo thực đơn tháng 04 năm học 2018 -2019 của các khối lớp như sau:   Căn cứ vào thực đơn tháng 4 năm 2019, để thực hiện đúng kế hoạch Nhà trường đề nghị như sau: – Bộ phận...
Đọc Thêm

Đọc thêm