Làm quen với chữ cái H-K lớp Vành Khuyên – BiBi 2 Tân Mai

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
🍄Kiến thức
👉Trẻ biết và phát âm đúng âm chữ cái h- k.
👉Trẻ biết được đặc điểm, cấu tạo chữ cái h- k.
👉Trẻ nhận ra chữ cái h- k trong tiếng và từ trọn vẹn.
🍄Kỹ năng
👉Rèn kỹ năng nhận biết và phát âm đúng âm chữ cái h- k cho trẻ.
👉Rèn kỹ năng so sánh, phân biệt được sự giống và khác nhau rõ nét giữa các chữ cái h- k qua đặc điểm cấu tạo các nét chữ.
👉Rèn luyện và phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ, kỹ năng tham gia các trò chơi.
Chúng con học rất chăm chú đấy bố mẹ ạ 😊

Tin Liên Quan