Chương trình giáo dục tháng 2 năm 2020

Kính gửi: Quý phụ huynh Hệ thống trường Mầm Non BiBi !

– Căn cứ vào Chương trình giáo dục mầm non;

– Căn cứ vào Kế hoạch giảng dạy, học tập của năm học 2019-2020;

Theo đề nghị của các Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, giáo viên phụ lớp; Nhà trường thông báo Thời khóa biểu tháng 02 năm học 2019-2020 chương trình giáo dục mầm non của khối lớp như sau:

Khối nhà trẻ:  Xem tại đây

Khối Mẫu giáo bé:  Xem tại đây

Khối Mẫu giáo nhỡ:  Xem tại đây

Khối Mẫu giáo lớn :  Xem tại đây

Căn cứ vào Thời khóa biểu, để thực hiện đúng kế hoạch Nhà trường đề nghị như sau:

– Giáo viên chủ nghiệm, giáo viên bộ môn và giáo viên phụ lớp chuẩn bị lớp học, công cụ dụng cụ, thiết bị giảng dạy phù hợp với nội dung học tập.

– Quý phụ huynh đưa con đến trường đúng giờ để con có thể học tập tốt nhất.

– Trong quá trình thực hiện, các quý phụ huynh, và thầy cô có phản ánh về Thời khóa biểu xin gửi ý kiến về Nhà trường qua:

Tel: 0965.118.811 – 0978.858.828

Ban giám hiệu 

Vũ Anh Tuấn

Tin Liên Quan