Chương trình giáo dục

Bài tập ở nhà cho bé yêu

Bài tập ở nhà cho bé yêu

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Với mong muốn mang đến cho các con thật nhiều hoạt động thật vui vẻ và bổ ích. Các cô giáo của trường Mầm non BiBi đã cùng nhau soạn cho các con tài liệu học tại nhà để giúp con tuy không đến trường vẫn trau dồi kiến thức.Những bài...
Đọc Thêm

Đọc thêm
Chương trình học tháng 6 năm 2020

Chương trình học tháng 6 năm 2020

Kính gửi: quý phụ huynh Trường Mầm Non BiBI !– Căn cứ vào Chương trình giáo dục mầm non; – Căn cứ vào Kế hoạch giảng dạy, học tập của năm học 2019-2020; Theo đề nghị của các Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, giáo viên phụ lớp; Nhà trường thông báo Thời khóa biểu tháng 06 năm học 2019-2020...
Đọc Thêm

Đọc thêm
Đồng Hành Ở Nhà Cùng Bé Yêu – Bài Tập Ở Nhà Cho Bé

Đồng Hành Ở Nhà Cùng Bé Yêu – Bài Tập Ở Nhà Cho Bé

Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Với mong muốn mang đến cho các con thật nhiều hoạt động thật vui vẻ và bổ ích. Các cô giáo của trường Mầm non BiBi đã cùng nhau soạn cho các con tài liệu học tại nhà để giúp con tuy không đến trường vẫn trau dồi kiến thức. Những bài học...
Đọc Thêm

Đọc thêm
Chương trình giáo dục tháng 2 năm 2020

Chương trình giáo dục tháng 2 năm 2020

Kính gửi: Quý phụ huynh Hệ thống trường Mầm Non BiBi !– Căn cứ vào Chương trình giáo dục mầm non; – Căn cứ vào Kế hoạch giảng dạy, học tập của năm học 2019-2020; Theo đề nghị của các Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, giáo viên phụ lớp; Nhà trường thông báo Thời khóa biểu tháng 02 năm...
Đọc Thêm

Đọc thêm
Chương trình giáo dục tháng 1 năm 2020

Chương trình giáo dục tháng 1 năm 2020

Kính gửi: Quý phụ huynh Hệ thống trường Mầm Non BiBi !– Căn cứ vào Chương trình giáo dục mầm non; – Căn cứ vào Kế hoạch giảng dạy, học tập của năm học 2019-2020; Theo đề nghị của các Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, giáo viên phụ lớp; Nhà trường thông báo Thời khóa biểu tháng 01 năm...
Đọc Thêm

Đọc thêm
Chương trình giáo dục tháng 12 năm 2019

Chương trình giáo dục tháng 12 năm 2019

Kính gửi: Quý phụ huynh Hệ thống trường Mầm Non BiBi !– Căn cứ vào Chương trình giáo dục mầm non; – Căn cứ vào Kế hoạch giảng dạy, học tập của năm học 2019-2020; Theo đề nghị của các Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, giáo viên phụ lớp; Nhà trường thông báo Thời khóa biểu tháng 12 năm...
Đọc Thêm

Đọc thêm
Chương trình giáo dục tháng 11/2019

Chương trình giáo dục tháng 11/2019

Kính gửi: Quý phụ huynh Hệ thống trường Mầm Non BiBi !– Căn cứ vào Chương trình giáo dục mầm non; – Căn cứ vào Kế hoạch giảng dạy, học tập của năm học 2019-2020; Theo đề nghị của các Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, giáo viên phụ lớp; Nhà trường thông báo Thời khóa biểu tháng 11 năm...
Đọc Thêm

Đọc thêm
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 10 NĂM HỌC 2019- 2020

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 10 NĂM HỌC 2019- 2020

KÍNH GỬI: QUÝ PHỤ HUYNH TRƯỜNG MẦM NON BIBI.– Căn cứ vào Chương trình giáo dục mầm non; – Căn cứ vào Kế hoạch giảng dạy, học tập của năm học 2019- 2020; Theo đề nghị của các Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, giáo viên phụ lớp; Nhà trường thông báo Thời khóa biểu tháng 10 năm học 2019-...
Đọc Thêm

Đọc thêm
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 9 NĂM HỌC 2019- 2020

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 9 NĂM HỌC 2019- 2020

Kính gửi: Quý phụ huynh trường mầm non BiBi.– Căn cứ vào Chương trình giáo dục mầm non; – Căn cứ vào Kế hoạch giảng dạy, học tập của năm học 2019- 2020; Theo đề nghị của các Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, giáo viên phụ lớp; Nhà trường thông báo Thời khóa biểu tháng 9 năm học 2019- 2020...
Đọc Thêm

Đọc thêm