Bài múa dân vũ: Việt Nam Ơi – Đánh bay Covid – Hệ thống Giáo dục MN BiBi và Trường Th Dream Garden

Trong thời khắc quan trọng chiến đấu với dịch Covid 19 có nhiều diễn biến mới, phức tạp tại Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.
💞Tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên của Hệ thống Giáo dục Mầm non BIBI và Trường TH Dream Garden luôn đồng hành chung tay, góp chút công sức của mình thực hiện và tuyên truyền các công tác phòng dịch bệnh cho bản than gia đình và cộng đồng.
Bài múa dân vũ “Việt Nam ơi ! Đánh bay Covid” của tập thể Cán bộ giáo viên, nhân viên Hệ thống Giáo dục Mầm non BiBi và Trường TH Dream Garden và công tác tổng vệ dinh trường lớp phòng dịch bệnh.
🎯Đây là một hoạt động ý nghĩa, nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết, tinh thần yêu nước, vững tin vượt mọi khó khăn.
Việt Nam ơi !
Kẻ thù nào ta không chiến thắng, triệu người ngày đêm đang cố gắng “ Một vòng tay nối trọn Việt Nam”

Tin Liên Quan